شیشه درب کنتور آب و شیشه درب کنتور گاز

تهران شیشه تولید کننده شیشه های درب کنتور آب و همچنین شیشه های درب کنتور گاز می باشد.

این شیشه ها که جهت درب کنتور استفاده می شوند بصورت سکوریت با ضخامت های 4 میلیمتر تا 10 میلیمتر قابل تولید می باشند.

شیشه های درب کنتور آب و درب کنتور گاز بصورت دایره ای شکل می باشند.

در تهران شیشه قابلیت سکوریت شیشه های با قطر پایین فراهم می باشد. قطر شیشه های درب کنتور می تواند از 5 سانتی متر تا 25 سانتی متر باشد و در برخی موارد بصورت چند لایه لمینت تولید می گردد.

شیشه کنتور آب شیشه کنتور گاز
شیشه کنتور آب شیشه کنتور گاز

آوریل 13, 2022