لیست قیمت شیشه سکوریت

لیست قیمت تاریخ 1396/09/22 محصولات شیشه تهران شیشه به شرح زیر می باشد:

جهت اطلاع از سایر قیمت ها با تلفن 02144440032 تماس بگیرید.

قیمت های زیر قیمت مصرف کننده می باشد، جهت اطلاع از قیمت های نماینده با تلفن 02144440032 تماس بگیرید.

 

 

شرح قیمت هر متر مربع (هزار تومان)
قیمت شیشه سکوریت 10 میل سفید 52
قیمت شیشه سکوریت 6 میل سفید 33
قیمت شیشه سکوریت 5 میل سفید 31
قیمت شیشه سکوریت 8 میل سفید 44
قیمت شیشه سکوریت 4 میل سفید 25
قیمت شیشه سکوریت 12 میل سفید 61
قیمت شیشه سکوریت 6 میل برنز 41
قیمت شیشه سکوریت 10 میل برنز 63
قیمت شیشه سکوریت 10 میل ساتینا 60
قیمت شیشه سکوریت 6 میل دودی 41
قیمت شیشه سکوریت 6 میل ساتینا 45
قیمت شیشه سکوریت 10 میل دودی 63
ژانویه 25, 2018