طراحی شیشه های لوازم خانگی

تیم طراحی شرکت تهران شیشه با استفاده از آخرین نرم افزار ها و روش های طراحی نقشه برش، سوراخکاری، خزینه، نوع گوشه و لبه شیشه را طراحی می نمایند و همچنین در صورتی که شیشه شما چاپدار باشد، تعداد ضرب چاپ آن مشخص می گردد، سپس نوع چاپ و سایر فرایند های لازم روی شیشه مشخص می گردد.

برای ارتباط و مشاوره در زمینه طراحی با ما تماس بگیرید

سپتامبر 17, 2017